Sisal stoffering

Wij vinden sisal stoffering een enorm mooi product. Echter is hier advies zeer noodzakelijk. Wij gaan vaak heel ver in het verwerken van dit product juist omdat wij weten waar de kracht maar vooral ook waar de zwakheden van dit product liggen.

Dit word allemaal van te voren uitvoerig en eerlijk gecommuniceerd.

sisal